Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Santa Margarida i els Monjos és un òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa del municipi en temes d’ensenyament i educació.

El Consell es va constituir l'any 1988 i el 1997 es va dur a terme una modificació del reglament. Actualment el Consell Escolar Municipal es reuneix una vegada a l'any a principis del mes de juny i està format per:

  • L'alcalde/essa que exerceix la Presidència del Consell Escolar - Imma Ferret
  • El/la Regidor/a d’Educació – Neus Hernández
  • Representants de l’Ajuntament: els i les regidors/res - José Antonio Sánchez (ERC) – Amanda Gallego (CUP) - Susanna Escribà (JuntsxCat)
  • Representants dels equips directius i mestres dels centres escolars del municipi – Bernat Torres – Gloria Batllevell (Ins. El Foix) - Lurdes Algueró i Carmen Sanlorenzo (Sant Domènec) – Isabel Sevé - Elisabeth Borrell  i Teresa Sadurní (Dr. Samaranch i Fina) – Elena Gonzàlez – Anna Veguer (Arrels)
  • Representants dels PAS dels centres escolars del municipi – Manuel Martínez (Sant Domènec) – Esther Parrón (Ins. El Foix)
  • Representants dels pares, mares i AMPA’s – Lluïsa Gatell i Dolors Pallarès (Ins. El Foix) – Mercè Jimenez – Eva Antonio (Sant Domènec) – Neus Calvet (Dr. Samaranch) – Mònica Marés (Arrels)
  • En representació de l’escola d’adults – Montse Jané i Carles Estela
  • Secretària – Alicia Galimany