Participació ciutadana

Àrea d'atenció ciutadana en relació a l'àmbit de participació: Oficina d'Atenció Ciutadana.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dimarts de 16.30 a 18.30 h (cita prèvia)

Telèfon de contacte: 93 898 02 11

Mail de contacte: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)


La participació ciutadana és el conjunt de pràctiques d’implicació de la societat en els afers públics que es produeixen  a Santa Margarida i els Monjos.

L’ajuntament, conscient que és el conjunt de la comunitat qui ha d’abordar la resolució dels assumptes col·lectius, ha d’exercir de promotor i facilitador per a la participació ciutadana.

Aquesta és una peça fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d'una societat activa que ajudarà a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política. Aquesta societat, mitjançant la seva implicació en els assumptes públics, enriqueix l'acció del Govern i la dota d'eficàcia, al mateix temps que ajuda a generar un govern més exigent.

En aquest sentit, és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania en la vida pública del municipi com a exemples del treball conjunt entre govern i ciutadania, per compartir projectes de futur i sumar coneixements en pro del municipi i les persones.

Objectius genèrics de participació ciutadana per el mandat municipal 2019-2023:

Donar suport i facilitar que el conjunt d’àrees de l’Ajuntament duguin a terme pràctiques d’implicació de la ciutadania en els afers públics i comunitaris que es produeixen a Santa Margarida i els Monjos.

Donar suport i facilitar que la ciutadania i el teixit associatiu puguin puguin participar en els afers públics i comunitaris del municipi.

Impulsar, donar suport i facilitar iniciatives participatives que ajudin a la resolució dels problemes col·lectius.

Fer efectiu el dret d’informació i consolidar canals de comunicació com a elements per afavorir la participació.

Donar suport i impulsar òrgans permanents de participació.