Audiències públiques

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos es compromet a celebrar sessions periòdiques d'audiència pública sempre que existeixi un tema de debat d'interès general per a la ciutadania del municipi.

Tanmateix, des de 2019 el govern municipal va acordar substituir la periodicitat semestral de les audiències per l'obertura a la ciutadania del torn de paraula al final de les sessions plenàries municipals, que es celebren de forma mensual al saló de sessions de la casa de la vila.

La participació en aquest torn de paraula és totalment obert i serveix per exposar queixes o suggeriments als diferents regidors i regidores del consistori municipal.

Audiència Pública Municipal
Audiència Pública Municipal