Processos de participació ciutadana i consulta pública

L’ajuntament obre processos de consulta periòdics sobre temes diversos que poden ser d’interès per a la ciutadania.

En compliment de l'article 133 de la llei 39/2015, les persones interessades podran expressar les seves opinions i suggeriments seguint el procediment establert a l’apartat de processos vigents.