Pressupost municipal

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l’Ajuntament i un dels documents més importants que han d'aprovar cada any els municipis. En el pressupost s'han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici. El pressupost segueix una estandardització marcada per la Llei d'Hisendes Locals i s'organitza en capítols. 

La seva aprovació es duu a terme cada any a finals de l'exercici.   

Trobareu tota la informaió sobre pressupostos i modificacions pressupostaries a l'apartat de govern obert i transparència