Bústia de queixes i suggeriments

Voleu fer algun suggeriment per millorar la ia pública o el nostre entorn? Detecteu que alguna cosa no funciona bé? Podeu fer les vostres queixes, suggeriments o avisos través del següent  formulari:

 

Enllaç a la Bústia de queixes i suggeriments