Consells de participació

Ajuntment de Santa Margarida i els Monjos
Participació ciutadana

Els consells sectorials de participació són órgans consultius que tenen entre les seves funcions assessorar, informar, col·laborar i fomentar la participació en els temes relacionats amb un àmbit concret i elaborar i elevar propostes al Ple o a les diferents àrees municipals

Els veins i veïnes de Santa Margarida i els Monjos poden formar part d'aquests consells ja sigui a títol personal o bé en representació d'una entitat.