Processos de consulta vigents

Setembre 2021

L’ajuntament convoca trobades públiques per debatre i opinar sobre la situació de l’habitatge al municipi

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos està duent a terme un procés de participació ciutadana per incorporar la visió de la ciutadania a la planificació de l’habitatge a Santa Margarida i els Monjos.

Amb el lema ‘Opina, t’escoltem’ l’ajuntament convida en aquests moments a l’escolta de la ciutadania per a l’elaboració del Pla Local de l’Habitatge. Aquest és un document de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge a dur a terme en els pròxims 6 anys.

Tothom pot dir-hi la seva

Participar en la redacció del Pla Local d’habitatge no és únicament una tasca tècnica. És important que la ciutadania pugui expressar les seves opinions sobre temes com l’ocupació dels habitatges, la tipologia de construccions que s’han de projectar en un futur, el parc d’habitatges de protecció oficial, els preus de lloguer, etc.

Els plans fan primer una radiografia i anàlisi del parc d’habitatges existent al municipi, tant des del punt de vista de les seves característiques físiques (tipologia, dimensions, antiguitat, estat de conservació, equipaments, etc.), com dels tipus d’usos que tenen, les propietats i l’adequació i el compliment de la normativa d’edificació.

La diagnosi prèvia del municipi ees pot consultar en aquesta mateixa pàgina, si es desitja, per assistir a les trobades.

Consulteu els processos de participació anteriors en aquest enllaç