Audiències públiques

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos celebra un mínim de dues sessions d'audiència pública municipal cada any.

La participació a les mateixes és totalment oberta i serveixen per exposar queixes o suggerminents als diferents regidors i regidores del consistori municipal.

Audiència Pública Municipal
Audiència Pública Municipal