Pla de seguretat

En data 25 de març de 2022, la Junta Local de Seguretat de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat el Pla Local de Seguretat, un instrument estratègic que defineix els objectius i les prioritats en la millora de la seguretat pública al municipi.

El document estableix els mitjans i els recursos disponibles, inclosos els de la seguretat privada, per a la planificació de la seguretat d’un municipi. El pla, que es pot consultar al web municipal, inclou entre els seus objectius les necessitats per a la gestió de la seguretat ciutadana, la seguretat viària i mobilitat, la igualtat, els incendis i emergències, la qualitat de vida i el civisme, i finalment l’atenció continuada a la situació de vulnerabilitat.