Pla Local d'Habitatge PLH

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat inicialment el Pla Local d’Habitatge, un document que estableix la planificació, la programació i les propostes de les polítiques municipals en aquesta matèria.

El pla fa una projecció a sis anys vista i estableix estratègies com ara la promoció i ampliació d’habitatge protegit; les polítiques de suport al foment de l’habitatge social, el reforç dels serveis a les persones demandants d’habitatge social o les intervencions urbanístiques, entre altres.

El pla es troba en termini d'exposició pública per si s'escau presentar al·legacions al mateix del 12/04/2023 al 24/05/2023.

 

Podeu consultar el Pla Local d'Habitatge aquí

Accés al document del Tauler d'anuncis municipal