Aire

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posa a disposició de la ciutadania els estudis periòdics de vigilància de la qualitat de l’aire realitzats al municipi.

Per completar els estudis que es duen a terme de forma periòdica o per tenir coneixement de les incidències que es puguin anar produint, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va crear l'any 2015 un web dedicat a les olors, on la ciutadania pot deixar constància de les seves queixes o observacions en tema d'olors, per tal que aquestes siguin analitzades i estudiades a fi d'eradicar-les o minimitzar-les el màxim possible.

 

Enllaç al web d'olors

 

Estudis i llocs web de seguiment atmosfèric:

 

Captadors de partícules PM10: Els Monjos (a Ca l’Antic-Ludoteca) i la Ràpita (a Antistiana). 
(enllaç genèric on cal seleccionar l’any que es vulgui de la columna PM10. Quan s’obri el full d’Excel cal cercar Santa Margarida i els Monjos i apareixeran les dades de l’any seleccionat per als dos captadors:  Els Monjos i la Ràpita).

Analitzador de NOx (NO i NO2) de la Ràpita (a Antistiana). 
(cal seleccionar directament “La Ràpita” i escollir si es volen dades on line o un històric).