Residus

Deixalleria municipal
Deixalleria municipal

Deixalleria municipal de Santa Margarida i els Monjos

Les deixalleries, també anomenades punts nets o ecoparcs, constitueixen uns equipaments molt útils per lliurar per separat aquells residus que es produeixen a la llar i que, per la possibilitat de tornar-los a aprofitar o per la necessitat de donar-los un tractament específic, convé que els usuaris els lliurin selectivament. Les deixalleries són un servei de la Mancomunitat Penedès-Garraf que s´emmarquen en el Pla integral de recollida selectiva d´escombraries en origen.

 

Es poden portar els següents residus:

Runes, Restes Vegetals, Voluminosos, Envasos Lleugers, Fustes, Tèxtil, Piles, Fluorescents, Pneumàtics, Frigorífics, Vidre, Paper Cartró, Ferralla, Bateries, Productes Especials, Productes Electrònics, Olis Vegetals, Olis Minerals i Ampolles de Cava.


Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h  i de 16 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Polg. Ind. Casanova                    
Avda. Països Catalans, 2                      
Tlf.: 635 430 412