Fira d'extraescolars

La mostra es celebra cada any a mitjans de setembre i acull les diferents entitats i serveis municipals que ofereixen activitats educatives, de lleure i esportives, amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta existent d’una manera conjunta i organitzada per tal que sigui útil per a les persones usuàries.

La Fira es fa al parc de davant la Biblioteca, amb una mostra de les activitats que es programen al municipi adreçades a l’educació i el lleure en horari extraescolar, tant des dels diferents serveis municipals, com des de les AMPA de les escoles i l’institut o l’esplai. 

Edició 2016 de la Fira d'extraescolars i serveis municipals
Fira extraescolars