Subvencions per a entitats 2022

Informació relativa a la concessió de subvencions per a entitats de Santa Margarida i els Monjos 2022

Període de sol·licituds: es recomana fins al 30 d'abril de 2022 (per agilitzar tramitació) Document de sol·licitud accessible en breu.

Termini de justificació de les subvencions 2021: fins al 31 de gener de 2022

El  lliurament de la documentació caldrà que es faci mitjançant  instància genèrica, adjuntant la documentació corresponent, degudament emplenada.

 

Avís important de tramitació

D'acord amb la legislació vigent, qualsevol tràmit que persones particulars, empreses, entitats o asociacions facin amb l'administració pública s'ha de fer per via electrònica, amb la corresponent signatura electrònica.

A partir de l'1 de març aquesta signatura serà obligatòria per a totes les instàncies que s'adrecin a l'ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per via electrònica. Tanmateix, les persones particulars, podran continuar utilitzant el sistema de finestreta presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament.

Informació per tramitar la signatura electrònica