Sol·licituds equipaments i espais municipals

A causa de les recomanacions sanitàries per evitar la propagació de la pandèmia de la Covid-19, cada vegada que les entitats hagueu de sol·licitar l'ús d'un espai públic o equipament municipal per activitats, actes o reunions organitzada per la vostra entitat, caldrà que adjunteu, degudament emplenats i signats, aquests dos documents d'autoresponsabilitat a la instància genèrica