Igualtat

La regidoria d’Igualtat té l’objectiu de donar suport en temes relacionats amb la igualtat d’oportunitats, la cohesió social, la convivència ciutadana i, en general, la qualitat de vida de tota la població.

Aquesta missió es porta a terme a través de la recerca i difusió de noves polítiques i pràctiques públiques en matèria de diversitat i ciutadania. En aquest sentit, les línies prioritàries d’actuació es concreten en programes i serveis relacionats amb la gestió local de la immigració, la convivència ciutadana, el suport al teixit associatiu, la mediació ciutadana, el civisme o la sensibilització ciutadana.