Augmenta el límit d’ingressos familiars per accedir a ajuts

05/04/2023

El Departament de Serveis socials de l’ajuntament informa que ja es poden presentar les sol·licituds per les beques municipals per a llibres escolars (inclosos continguts digitals), colònies escolars, sortides escolars de caràcter educatiu, llar d’infants, menjador de llar infants i activitats extraescolars. La documentació es podrà presentar fins al 27 d’abril. CONSULTEU BASES

La principal novetat d’aquest 2023 és que s’ha modificat el quadre d’ingressos per unitat familiar, és a dir que fins ara es calculava que per accedir a un ajut calia ingressar com a màxim el que marcava l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) que era de 600 euros mensuals, multiplicat pels membres de la unitat familiar. Ara en canvi, per arribar a més famílies, s’agafarà la mesura del salari mínim interprofessional, que és de 1.080 euros bruts al mes.

30.000 euros en ajuts
El mes de gener, el ple de l’ajuntament va aprovar per unanimitat les bases dels anomenats ajuts d’urgència social, que inclouen fons econòmics per atendre situacions d'urgent i greu necessitat o prestacions puntuals destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió social com ara la garantia dels subministraments bàsics, ajuts a allotjaments puntuals en casos d'extrema necessitat o manteniment de les condicions mínimes d’higiene, entre altres.
Un dels ajuts més destacats d’aquest paquet de mesures són els 30.000 euros que es destinaran a les subvencions per a la socialització i la reutilització de llibres escolars i material didàctic i de beques municipals per a llibres escolars (inclosos continguts digitals), colònies escolars i sortides escolars de caràcter educatiu, llar d’infants, menjador de la llar d’infants i activitats extraescolars.
Aquest darrer paquet amplia el topall econòmic per sol·licitar els ajuts, de manera que més famílies es puguin acollir als mateixos.

Lloguers i arranjaments de la llar
Al mes de febrer es van aprovar també, per unanimitat, les bases per a l’atorgament de subvencions municipals al lloguer d’habitatges i els ajuts per a arranjaments a les llars, ajudes tècniques, i suport a l’autonomia personal destinats a persones amb discapacitat i/o dependència.
Aquestes prestacions es podran sol·licitar cap al mes de juny, quan sortirà la convocatòria pública dels mateixos, que es podrà consultar al web municipal o als canals de les xarxes socials de l’ajuntament. Els barems per aquestes prestacions també han augmentat els seus límits d’accés igual que en els d’urgència social.

Una tasca silenciosa
L’equip bàsic de serveis socials va atendre l’any passat un total de 3.347 persones, ja fos en assistència a domicilis de persones grans, facilitant informació i orientació, o en actuacions més directes de prevenció de la marginació o d’allotjament d’emergència.
Les problemàtiques més comunes que atenen són les que es deriven de l’atenció a la discapacitat, les dificultats econòmiques, mancances socials i laborals o les que fan referència a la salut i les drogodependències.
Des de serveis socials també s’estableix quines famílies poden demanar recursos alimentaris o d’higiene, etc. al Banc dels Aliments, que gestiona l’entitat Som Solidaris. L’any 2022 es van atendre en aquest servei 302 persones, no repetides, que corresponen a 126 unitats familiars. Aquest recurs se suma també al d’unes targetes de compra en botigues Bon Àrea de la zona de les que s’han beneficiat 33 famílies.

Les persones grans
Un altres dels grans grups que reben atenció des dels Serveis socials municipals és el de les persones grans, per als quals s’ofereixen tallers específics als Monjos i a la Ràpita sobre memòria, estimulació cognitiva, ajuda mútua a les persones cuidadores o activitats diverses.
També es du a terme el projecte ‘Porta a porta’, amb el seguiment preventiu de les persones grans a les que se les truca i visita a domicili de forma periòdica i que sovint va lligat directament amb el servei de teleassistència, que es continua oferint a través de la Diputació de Barcelona i que atén actualment a 131 persones al municipi.

Arxivat a: General, Infància
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos