Beques 2023

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del passat 30/01/2023 va aprovar les bases especifiques per a la concessió de beques per Llibres Escolars (inclòs continguts digitals), Colònies Escolars i sortides escolars de caràcter educatiu, Llar infants, Menjador Llar Infants i Activitats Extraescolars, curs escolar 2023-2024

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES MUNICIPALS PER LLIBRES ESCOLARS (INCLÒS CONTINGUTS DIGITALS), COLÒNIES ESCOLARS I SORTIDES ESCOLARS DE CARÀCTER EDUCATIU, LLAR INFANTS, MENJADOR LLAR INFANTS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2023- 2024.

L'objecte de les bases és la concessió de beques municipals per Llibres Escolars (inclòs continguts digitals), Colònies Escolars, Llar infants, Menjador Llar Infants i Activitats Extraescolars. Les beques van dirigides a l'alumnat que es trobi en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, que estigui empadronat/da al municipi de Santa Margarida i els Monjos, matriculat en els centres educatius del municipi sostinguts amb fons públics i escoles d’educació especial i que estigui fent algun curs de Llar d’Infants fins a 4t d'ESO. Les atribucions aprovades en base a aquesta normativa no generen cap dret a l’obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. Les beques que atorgui l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos són compatibles amb altres ajuts que, pel mateix concepte, la persona beneficiària pugui rebre d'altres administracions, però en cap cas la totalitat de les beques rebudes pot superar el cost real del servei o material becat.

Consulteu el text de convocatòria i els documents i requisits per a la presnetació de sol·licituds als documents que trobareu adjunts en aquesta pàgina. 

Per a més informació es pot demanar cita prèvia als serveis socials municipals.