Educació infantil – 0-3 anys (llars d’infants)

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2023-2024. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre infants a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Si esteu valorant la possiblitat de fer la pre inscripció a les llars d'infants públiques de Santa Margarida i els Monjos, us convidem a conèixer el Pla Educatiu de les llars d'Infants de Santa Margarida i els Monjos

 

Presentació de les sol·licituds
Telemàticament o presencialment: del 8 al 19 de maig.

Publicació de les llistes amb el barem 1 de juny
Reclamacions Del 2 al 8 de juny
Sorteig, si s’ha de fer.(ja es concretaria el dia) Del 9 al 13 de juny
Llista definitiva d’alumnes admesos 15 de juny
Període de matriculació Del 16 al 22 de juny

Documentació que cal presentar per la preinscripció:

- Llibre de família, la pàgina on surt el nen/a, o certificació electrònica de la inscripció de naixement o altres documents relatius a la filiació.
- D.N.I, N.I.E o passaport dels pares, tutors o guardadors.

Altre documentació a presentar, si és el cas:

Criteris prioritaris:
- Proximitat del domicili. Certificat o volant de convivència de l’infant, ha de constar l’adreça i un dels dos progenitors.
- Quan s’al·lega lloc de treball. Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa
- Per justificar la renda garantida de ciutadania. Certificació o resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Criteris complementaris:
- Família nombrosa - Presentar el títol o carnet vigent.
- Família monoparental - Presentar el títol o carnet vigent.
- Part múltiple - Certificació inscripció naixement o llibre de família.
- Acolliment familiar - Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
- Membre de la unitat familiar amb discapacitat - Certificat o targeta de discapacitat.
- Víctima de violència de gènere o terrorisme - Sentència judicial, ordre de protecció, informe de serveis socials o certificat acreditatiu condició víctima de terrorisme.

Presentació de les sol·licituds TELEMÀTIQUES

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Del 8 al 19 de maig
Per fer la preinscripció telemàtica cal emplenar la sol·licitud per a la llar dels Monjos o de la Ràpita i enviar-la en Pdf o fotografia al correu: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) junt amb la documentació.
 
- Llibre de família, la pàgina on surt el nen/a, o certificació electrònica de la inscripció de naixement o altres documents relatius a la filiació.
- D.N.I, N.I.E o passaport dels pares, tutors o guardadors.
Reviseu si podeu acreditar altra documentació especificada en els criteris prioritaris o complementaris.
Si teniu dubtes comuniqueu-vos amb la Llar d’Infants.

 

Presentació de les sol·licituds PRESENCIALS
a la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “XIROI” DELS MONJOS,
amb cita prèvia trucant al 938980827 / 648025627, del 8 al 19 de maig.

 

Per qualsevol dubte o consulta contacteu amb:

 

MÉS INFORMACIÓ:

 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/