BRIGADA AMBIENTAL

Brigada Ambiental

Com que sempre hi ha marge de millora en l’ambientalització dels actes i les festes populars, enguany s'ha fet un pas més enllà amb la creació de la BRIGADA AMBIENTAL, integrada per infants de 7 a 12 anys que de forma voluntària ajudaran a controlar la correcta separació dels residus generats i a minimitzar-ne la producció.

Els infants que ho desitgin es poden inscriure, per formar part de la Brigada ambiental, a través d'aquest formulari web, escollint en quins actes concrets volen participar, podeu marcar més d'una opció.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i Cognoms pare/ mare o tutor legal *
Telèfons de contacte (dos mínim) *
Mail de contacte *
Nom i Cognoms de l'infant *
Edat *
ACTES SOSTENIBLES *

Us donem a escollir entre 3 actes sostenibles de la Festa Major dels Monjos 2018, on els infants seran els responsables d'informar de la gestió de residus durant la realització de l'acte en concret.

Per tant, es important que només es faci la inscripció en aquells actes on esteu segurs que podreu assistir. Recordeu que podeu marcar més d'una opció.

Consentiment de rebuda de missatges telefònics *

Se us convocarà a la reunió prèvia informativa de l'acte. Voleu rebre la convocatòria mitjançant missatges de telefonia mòbil