L’ajuntament aprova subvencions per valor de 35.000 euros

20/03/2024

El ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat aquest dilluns destinar 35.000 euros a subvencions en matèria social i educativa.

Els ajuts, aprovats per unanimitat de tots els grups municipals, es destinaran a la socialització i reutilització de llibres escolars i material didàctic per al curs 2024-2025, amb 10.000 euros; a les subvencions municipals pel lloguer d’habitatges, amb 4.000 euros; i als ajuts per arranjaments a les llars, ajudes tècniques, i suport a l’autonomia personal destinats a persones discapacitades i/o dependents, amb 21.000 euros.

La sessió ha aprovat també, amb els vots a favor de PSC i JUNTS i l’abstenció d’ERC, PL i PA, l’acord de delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, perquè exerceixi competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

D’altra banda s’ha aprovat un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, amb els vots a favor de PSC i JUNTS i l’abstenció d’ERC, PL i PA; i la modificació de l’ordenança núm. 26, la rectificació d’errades a les ordenances de l’impost sobre béns immobles i a la taxa del cementiri, amb els vots a favor de PSC i el vot en contra d’ERC, PL, JUNTS i PA.

En l’àmbit econòmic s’ha aprovat un expedient de modificació de crèdit del pressupost, amb els vots a favor de PSC i el vot en contra d’ERC, PL, JUNTS i PA; i la justificació de les assignacions del darrer semestre de 2023 als grups municipals, aprovada amb els vots a favor de PSC, ERC i JUNTS i l’abstenció de PL i PA.

El plenari també ha fet dació de comptes del període mig de pagament, situat molt per sota dels límits legals establerts; l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre de 2023; i l’informe trimestral de morositat.

Pel que fa a l’apartat de mocions els grups de JUNTS i el PSC han presentat una proposta de suport a la pagesia aprovada per unanimitat. També s’ha debatut una moció de tots els grups municipals per reclamar la reobertura del servei de ginecologia al municipi, també aprovada per unanimitat.

En aquest mateix àmbit s’ha aprovat una moció del PSC sobre el Dia Internacional de les Dones, amb els vots a favor de PSC, ERC i JUNTS i PA i l’abstenció de PL; i una proposta de resolució del grup Poble Actiu per a una millor recollida de residus i un millor reciclatge, també aprovada per unanimitat.

 

Arxivat a: General, Política
Ple municipal març 2024