S’aproven les taxes i impostos del proper 2024

31/10/2023

El ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat aquesta setmana les ordenances fiscals pel 2024 amb el conjunt de tributs que la ciutadania haurà de pagar de cara a l’any vinent.

El consistori considera necessari aquest any d’aplicar un increment en alguns tributs per continuar oferint la qualitat dels serveis públics dels que disposa el municipi i alhora per poder fer front a l’encariment dels contractes de subministres i de molts dels serveis que es presten.

L’increment s’aplicarà als impostos de Béns Immobles (IBI), tant en rústic com en urbà, a l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que paguen les grans empreses, a l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), i a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Pel que fa a les taxes, augmenta un 10% la taxa d’ocupació de via pública per firaires o altres ocupacions durant la Festa Major i altres períodes; s’actualitza el preu per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics a 0,35 €/Kwh i es modifiquen els redactats de textos de diverses ordenances reguladores per adequar-los a la normativa. Les ordenances van ser aprovades amb els vots a favor del PSC i amb els vots en contra de la resta de grups. 

La sessió també va aprovar la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament d’aigua potable, on es veu incrementada la tarifa d’aigua en un 15% degut al cost elevat de la compra d’aigua. Va ser aprovada amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de PA i els vots contraris d'ERC, Plataforma i Junts.

En el mateix ple es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos al comunicat emès pel Fons Català de Cooperació davant la guerra a Gaza, amb els vots a favor de tots els grups municipals.

En l’àmbit administratiu, la sessió va aprovar la modificació de la composició del grup municipal PSC-CP, així com dels membres representants de la comissió informativa general i la comissió especial de comptes d’aquest grup municipal i la modificació del nomenament dels representants de l’ajuntament a determinats òrgans i entitats supramunicipals, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció de la resta de grups. També es va donar compte i aprovar la justificació de l’assignació al grup municipal PA-CUP de l’anterior mandat rebuda de gener a juny d’aquest any, amb els vots a favor del PSC, PA i Junts, i l’abstenció d'ERC i Plataforma.

El ple va aprovar també un expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal i un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de PA i els vots contraris d'ERC, Plataforma i Junts.

Fora de l’ordre del dia, es va aprovar per urgència, incloure un nou punt per al seu debat i aprovació, que és  la moció aprovada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès per demanar que es convoqui la Taula de Mobilitat del Penedès i la millora del transport públic a la Vegueria del Penedès, afegint demanar que Santa Margarida i els Monjos formi part d’aquesta taula. Aquesta moció va ser aprovada per tots els grups del consistori unànimement.

Arxivat a: Economia, General, Política
Ple municipal octubre 2023