Santa Margarida i els Monjos fixa el seu nombre d’habitants en 7.650 persones

27/07/2023

Santa Margarida i els Monjos ha fixat el seu nombre d’habitants en 7.650 persones (3.885 homes i 3.765 dones). El ple municipal ha aprovat aquesta setmana, per unanimitat, la xifra oficial del padró a 1 de gener de 2023.

El ple, celebrat el passat dilluns, també va aprovar els festius locals per l’any 2024, que seran el 28 de març (dijous de Pasqua) i 19 de juliol (Festa Major dels Monjos). A la Ràpita els festius seran el 28 de març i el 5 d’agost (Festa Major). Els festius es van aprovar amb els vots a favor del PSC, ERC i PL i l’abstenció de JUNTS i PA.

La corporació va aprovar també la delegació dels tràmits d’expedients sancionadors a la junta de govern en cas d'infraccions greus o molt greus en matèria de tinença de gossos perillosos, amb els vots a favor del PSC i PA, l’abstenció d’ERC i JUNTS i el vot en contra de PL.

En l’àmbit laboral el ple va estimar parcialment alguns recursos presentats per treballadors/es municipals contra l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament (RLT), amb els vots a favor del PSC i PL i l’abstenció d’ERC, JUNTS i PA, i en va desestimar altres presentades també en relació a l’aprovació de la RLT, amb els vots a favor del PSC i el vot contrari d’ERC, PL, JUNTS i PA. El ple també va aprovar una modificació de la plantilla de personal 2023 per crear la plaça tècnic/a de recursos humans, amb els vots a favor del PSC, ERC i JUNTS i l’abstenció de PL i PA.

En l’àmbit econòmic es va aprovar un expedient de modificació de crèdit núm. amb els vots a favor del PSC i el vot en contra d’ERC, PL, JUNTS i PA; i el reconeixement extrajudicial de crèdits, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, PL, JUNTS i PA.

També es va dar compte de diversos temes d’execució pressupostària i del període mig de pagament a proveïdors, que es situa en 15.06 dies.

Finalment en l’apartat de mocions es va debatre una proposta presentada pel grup municipal de Poble Actiu - Alternativa Municipalista sobre l’ètica retributiva dels regidors i regidores de l’Ajuntament, que no va prosperar amb els vots a favor d’ERC, PL, JUNTS i PA i en contra del PSC.

Arxivat a: General, Política
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos