El ple aprova el funcionament de l’organització municipal

06/07/2023

L’Ajuntament de Santa Margarida els Monjos ha celebrat aquesta setmana el primer ple del mandat 2023-27 amb l’aprovació de les qüestions bàsiques de funcionament de l’organització municipal.

La sessió, de caràcter extraordinari, es va iniciar amb la dació de comptes dels decrets d’alcaldia relacionats amb el cartipàs municipal; la delegació de funcions a regidors/es; el nomenament de la junta de govern local i les tinències d’alcaldia i regidors/es amb dedicació exclusiva i parcial. També es va dar compte de la constitució dels cinc grups municipals que constitueixen la corporació municipal:

 

•         Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC)

•         Esquerra republicana de Catalunya -Acord Municipal (ERC)

•         Plataforma per Santa Margarida i els Monjos- Ara Pacte Local (PL)        

•         Junts per Santa Margarida i els Monjos- Compromís Municipal (JUNTS) 

•         Poble Actiu –Alternativa Municipalista (PA)     

 

L’Ajuntament va aprovar també el règim retributiu i de dedicació dels càrrecs electes. L’alcaldessa, Imma Ferret, percebrà 43.965,60 € bruts anuals i tindrà una dedicació del 85% de la jornada, mentre que s’estableixen tres regidores amb dedicació exclusiva, Esther Marmaneu, Maite Lopez i Filo Martínez, que percebran 33.620,60 € bruts anuals. La resta de regidors, tant de l’equip de govern com de l’oposició, obtindran 391,82 € per assistència a plens i 253,70 € per assistència a les comissions informatives, els que en formin part.

Els membres de la Junta de Govern Local percebran 268,70 € per assistència. Paral·lelament cada grup municipal tindrà una dotació de 35,30 € mensuals per cada regidor electe i 106 € per cada grup polític.

Pel que fa al personal eventual es va acordar la contractació d’un assessor d’alcaldia i regidories al 50% de la jornada amb uan retribució bruta anual de 19.008,60 €, amb funcions d’assessorament a l’alcaldia i a les diferents regidories.

El règim retributiu va prosperar amb els vots a favor del PSC i el vot en contra d'ERC, PL, JUNTS i PA.

 

Pel que fa a la resta de punts sotmesos a votació es van aprovar els acords d’organització d’inici de mandat, periodicitat de les sessions plenàries i nomenaments de càrrecs dependents del ple de la corporació i la mesa permanent de contractació, amb els vots a favor de PSC i l'abstenció d'ERC, PL, JUNTS i PA.

La composició de la comissió informativa general va comptar amb els vots a favor del PSC i PA i l'abstenció d'ERC, PL i JUNTS; i la designació dels membres de la comissió especial de comptes, amb els vots a favor del PSC i JUNTS i l'abstenció d'ERC, PL i PA.

 

 

Arxivat a: General, Política
Ajuntment de Santa Margarida i els Monjos