Ajuts pel lloguer i per arranjament de les llars per a persones amb discapacitat

28/04/2023

El Departament de Serveis socials de l’ajuntament informa que ja es poden presentar les sol·licituds per a l’atorgament de subvencions municipals al lloguer d’habitatges i els ajuts per a arranjaments a les llars, ajudes tècniques, i suport a l’autonomia personal destinats a persones amb discapacitat i/o dependència.

Els barems per accedir a aquestes prestacions també han augmentat els seus límits d’accés igual que en els d’urgència social convocats aquest any, de forma que més famílies poden accedir als mateixos.

Ajuts al lloguer

Aquestes subvencions tenen per objectiu facilitar l’accés i la permanència a l’habitatge assequible; atendre situacions de vulnerabilitat en habitatge i així evitar l’exclusió residencial. Els ajuts serveixen per fer front al pagament del rebut de la fiança / dipòsit/ garantia i/o els rebuts de lloguer d’habitatges situats al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos. 

La petició dels ajuts es pot fer del 29/04/2023 al 14/07/2023. + INFORMACIÓ

Ajuts per a arranjaments

La  convocatòria  de  la concessió d’ajuts  per  arranjaments  a  les  llars  i  ajudes  tècniques  materials  i  professionals està destinada a  gent  gran  i  persones  amb discapacitat per arranjaments a les llars, ajudes tècniques i suport a l’autonomia personal.

La petició dels ajuts es pot fer del 28/04/2023 al 6/09/2023. + INFORMACIÓ

 

 

Arxivat a: General
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos