Santa Margarida i els Monjos es compromet a reduir les emissions de CO2 en un 55% al 2030

30/03/2023

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i ha adoptat el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en un 55% per cent per a 2030 i a ser neutres en emissions al 2050. La proposta forma part del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia al que l’ajuntament s’ha adherit formalment aquesta setmana amb l’acord de tots els grups municipals.

El pacte ha estat impulsat per la Comissió Europea com una de les iniciatives més ambicioses de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra i ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

L’acord té com a objectiu aconseguir el compromís de les ciutats i pobles per assolir reptes comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i de foment de les fonts d’energia renovables. Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic.

Amb l’adhesió al nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, l’ajuntament es compromet a participar en l’elaboració d’un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) Agrupat per l’Alt Penedès, en un termini màxim de dos anys, que inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats dels municipis de la comarca als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. El document respondrà a les directrius que estableixi l’Oficina del Pacte de les Alcaldies, ens gestor de la iniciativa per encàrrec Comissió Europea, i comptarà amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Un llarg recorregut

L’adhesió aprovada aquesta setmana és la continuïtat de l’acord signat per l’ajuntament l’any 2012, en el que s’adheria al primer Pacte de les Alcaldies i assumia en aquell moment el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 20% per al 2020. Aquell compromís es va traduir en la redacció i posterior execució del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Santa Margarida i els Monjos, del qual se n’ha anat fent seguiment en els anys posteriors amb la col·laboració de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona.

El 2020 l’ajuntament també va aprovar l’adhesió al Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (ACC) amb l’objectiu de promoure les actuacions proposades des del projecte europeu LIFE Clinomics per augmentar la resiliència dels països del mediterrani europeu.

Arxivat a: General, Medi ambient
Santa Margarida i els Monjos