L’Ajuntament aprova un pressupost de 10.800.000 euros per al 2023

01/12/2022

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat un pressupost municipal de 10.802.551,79 euros per al 2023, sota criteris de prudència financera i en un context econòmic i fiscal marcat pels efectes econòmics de la post-pandèmia de la COVID-19 i per l'encariment exponencial de preus i subministraments. Aquesta quantitat representa un augment del 7% en relació al pressupost inicialment previst l’any anterior.

Aquest creixement ve donat fonamentalment per tres conceptes: augment del capítol de personal que inclou l’increment de sous acumulat del 5% respecte l’any anterior i el manteniment dels plans d’ocupació i el projecte de brigada jove; la previsió de la pujada d’un 40% en la despesa d’energia i gas i l’increment del cost d’alguns contractes a adjudicar en base al Pla anual de contractació; i per últim, l’augment de subvencions per al teixit associatiu i l’increment d’aportacions a la Mancomunitat i al Consell Comarcal pels serveis que gestionen.

Els comptes municipals han estat aprovats amb els vots a favor del PSC i en contra dels grups municipals d’ERC, PA-CUP i JxCAT, en el plenari municipal celebrat aquesta setmana.

El ple ha donat compte del decret de liquidació del pressupost 2021, a més de diferents informes econòmics com ara l’informe trimestral de morositat o la dació de comptes decrets d’alcaldia.

També ha abordat altres qüestions, aprovades per unanimitat, com l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Margarida i els Monjos i Castellví de la Marca; i l’aprovació del dictamen per a la declaració d’utilitat pública de noves afectacions d’expropiació de terrenys per poder mantenir trams de camins rurals i aprovació de la necessitat d’ocupació.

Així mateix es va aprovar per unanimitat la moció, presentada pel grup municipal socialista i encapçalada per tots els grups municipals de Santa Margarida i Els Monjos, per a la millora del finançament de l’administració local.

 

Arxivat a: General
Ple municipal novembre SMMonjos