Aprovada la convocatòria per a les beques extraescolars del curs 2022-2023

12/09/2022

La convocatòria municipal, corresponent a la línia 2, es destina a colònies i sortides escolars de caràcter educatiu i extraescolars.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat la convocatòria de les beques extraescolars per al curs 2022-2023. Els ajuts estan destinats especialment a aquell alumnat, des de la Llar d’Infants fins a 4t d'ESO, empadronat al municipi i on el nucli familiar es trobi  en una situació familiar de vulnerabilitat social i econòmica. A més, serà requisit indispensable estar matriculat en algun dels centres educatius del municipi, escoles d’educació especial o estar fent algun curs durant el període comprés.

Les beques s’han de demanar a través d’una instància genèrica i adjuntant, tot ben emplenat, el formulari de sol·licitud i els documents indicats a les bases per tal d’acreditar la situació familiar i econòmica.

Les persones que requereixin una tramitació presencial, hauran de demanar cita prèvia a Serveis Socials, trucant al 93.898.08.71, a partir del 13 de setembre. La presentació de sol·licituds i documentació es farà entre el 13 de setembre i el 10 d’octubre, ambdós inclosos.

Com tramitar els ajuts?

  1. Llegiu detingudament l'anunci d'aprovació de la convocatòria. Si ja vas demanar beques de llibres, ordinador escolar, llar o menjador i llar pel curs 2022-2023, només s'haurà d'adjuntar la sol·licitud.
  • Si és la primera vegada que demaneu aquestes beques, ompliu aquest formulari. Escanegeu i organitzeu tota la documentació a presentar per demanar l’ajut.

2. Presentació de la documentació:

  • Via telemàtica:

Empleneu la instància genèrica. En aquesta, adjunteu tota la documentació requerida i el formulari que heu emplenat prèviament. Heu de tenir en compte que, per a realitzar aquest tràmit, heu d’estar donats d’alta al sistema ID-CAT (Consulteu el vídeo explicatiu del Servei de Joventut de l'Ajuntament).

  • Presencialment:

Demaneu cita prèvia a Serveis Socials, a partir del dia 8 de setembre, trucant al 93.898.08.71. S’hi assignarà dia i hora. El dia de la presentació veniu amb tota la documentació preparada, mascareta i bolígraf. Només hi podrà accedir un sol membre per unitat familiar.

Arxivat a: Ensenyament
anunci aprovació beques línia 2

Arxius adjunts