Ple ordinari del mes de març 2022

28/03/2022

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha celebrat aquest dilluns la sessió ordinària de ple corresponent al mes de març on s'han aprovat les bases dels ajuts per a arranjaments a les llars, ajudes tècniques, i suport a l’autonomia personal destinats a persones amb discapacitat o dependència; o les bases per a l’atorgament de subvencions municipals al lloguer d’habitatges 2022.
El plenari també ha acordat la creació d'una ordenança de transparència i administració digital de l’ajuntament i la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi, entre altres punts.

Aquests són els acords dels punts del plenari.

Punt 1  Aprovació per unanimitat de l’acta anterior.

Punt 2  Aprovació inicial per unanimitat de l’ordenança de transparència i administració digital de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Punt 3  Bases dels ajuts per a arranjaments a les llars, ajudes tècniques, i suport a l’autonomia personal destinats a persones amb discapacitat o dependència. Aprovades per unanimitat.

Punt 4  Bases per a l’atorgament de subvencions municipals al lloguer d’habitatges 2022. Aprovades per unanimitat.

Punt 5 Aprovació inicial per unanimitat de la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi.

Punt 6 Autorització de la concessió de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades de la tècnica de comunicació de l’Ajuntament de #SMMonjos Aprovada amb els vots a favor del PSC, ERC i PA-CUP i l’abstenció de JxCAT.

Punt 7 Modificació de les ordenances fiscals número 7 (ocupació terrenys ús públic amb mercaderies), 10 (parades mercat municipal) i 24 (prestació serveis esportius) i de l’ordenança 26 reguladora de preus públics per a l’exercici 2022. Aprovada amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC i PA-CUP i JxCAT

Punt 8 Dació de comptes i aprovació de la justificació, si s'escau, de les assignacions dels grups municipals any 2021. S’aprova la justificació per unanimitat.

Punt 9 Ratificació d’un decret d’alcaldia relatiu a la rectificació d’una errada material en l’aprovació del full d’apreuament de l’expedient d’expropiació forçosa per l’execució del projecte d’un eix cívic entre l'av. de Cal Rubió i barri de Cal Rubió. Aprovada per unanimitat.

Punt 10 Dació de comptes de l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre de 2021.

Punt 11 Dació de comptes del període mig de pagament segons RD 635/2014 quart trimestre 2021.

Punt 12 Dació de comptes de l’informe trimestral de morositat, segons la llei 15/2010, de 5 de juliol del quart trimestre 2021.

Punt 13 Aprovació de la Declaració de Sabadell per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire. S’aprova per unanimitat.

Punt 14 Dació de comptes decrets d’alcaldia

Punt 15 Moció i manifest ‘No a la MAT Alt Penedès’ presentats per tots els grups municipals. Lectura del text de la moció per part de la representant de la plataforma No a la MAT Alt
Penedès. S’aprova per unanimitat.

Punt fora de l’ordre del dia de ple Moció d’urgència presentada pel grup de PA-CUP en suport al dret d'autodeterminació del poble sahrauí.
S’aprova per unanimitat.

Punt 16  Torn obert de paraula

Arxivat a: General, Política
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos