Resum ple ordinari del mes de febrer 2022

14/02/2022

Punt 1 - Aprovació per unaniminat de l’acta sessió anterior.

Punt 2 - Bases per a la concessió de subvencions a empreses de Santa Margarida i els Monjos per al foment de l’ocupació local.
Aprovades per unanimitat

Punt 3 - Bases de subvenció per a la socialització i reutilització de llibres escolars i material didàctic per al curs 2022-2023.
Aprovades per unanimitat

Punt 4 - Bases per a la concessió de beques municipals per llibres escolars (inclòs continguts digitals), ordinadors d’ús escolar, colònies escolars i sortides escolars de caràcter educatiu, llar infants, menjador llar infants i activitats extraescolars curs 22/23
Aprovades per unanimitat

Punt 5 - Modificació de les ordenances fiscals núm. 4 (IIVTNU), núm. 25 (Taxa servei de recàrrega vehicles elèctrics) i ordenança 26 reguladora de preus públics per a l’exercici 2022.
Aprovació inicial amb el vot a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, PA-CUP i JxCAT

Punt 6 - Modificació de la plantilla de personal 2022.
Aprovada amb els vots a favor del PSC, ERC i JxCAT i el vot en contra de PA-CUP

Punt 7 - Cessió d’un local per a la implantació d’un centre de dia a Santa Margarida i els Monjos.
Aprovada per unanimitat.

Punt 8 - Full d’apreuament de l’expedient d’expropiació forçosa per a l’execució del projecte d’un eix cívic entre l'av. Cal Rubió i el barri de Cal Rubió.
Aprovat per unanimitat.

Punt 9 - Canvi de finançament de les inversions consignades a pressupost 2022. Aprovat amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC i PA-CUP i JxCAT

Punt 10 - Dació de comptes decrets d'alcaldia

Punt 11 - Moció presentada pel grup municipal de JxCAT de suport al model d’escola i a la llengua catalana.
No prospera amb els vots a favor d’ERC, PA-CUP i JxCAT i el vot en contra del PSC.

Punt 12 - Moció presentada pel grup municipal de JxCAT sobre l’ús de la llengua catalana. Aprovada per unanimitat.

Punt 13 - Torn obert de paraula

Tota la informació sobre òrgans de govern de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos es poden consultar al següent enllaç.

El plenari es pot tornar a veure al canal Youtube de l’ajuntament al següent enllaç

 

Arxivat a: General, Política
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos