Subvencions a empreses de Santa Margarida i els Monjos per al foment de l’ocupació local 2021

22/09/2021

Fins al 31 de desembre es poden sol·licitar els ajuts per generar nous llocs de treball

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per poder incentivar la creació de llocs de treball al municipi i a l'hora l’ocupació del veïnat, sobretot d'aquelles persones que presenten especials dificultats d’accés al mercat de treball davant la situació generalitzada de crisi econòmica, ha impulsat un programa de subvencions per donar suport a empreses del municipi per tal de generar nous llocs de treball, tot fomentant així l’ocupació local.

Poden ser sol·licitants de les subvencions:

- Les empreses, individuals o en forma societària que comptin com a mínim amb un centre de treball al municipi de Santa Margarida i els Monjos. Subscriure i formalitzar un contracte laboral a temps complet o a temps parcial (mínim un 50% d'una jornada laboral de 40 hores setmanals) de durada igual o superior a 6 mesos o de caràcter indefinit amb persones en situació d'atur, persones en situació de risc d’exclusió social, empadronades al municipi (de manera ininterrompuda al menys els 6 mesos anteriors a la contractació) que estiguin inscrits al servei local d’ocupació. L’oferta de treball haurà de gestionar-se des del Servei Local d’Ocupació de l’ajuntament. Podran accedir a la subvenció totes les contractacions realitzades a partir de l'1 de gener de 2021.

- Els emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa, podran optar a la subvenció des del primer moment, sempre que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda al menys els 6 mesos anteriors al municipi.

- Els nous autònoms que no hagin estat mai donats d'alta en aquesta modalitat o que s'hagin donat d'alta a partir de l'1 de gener de 2021, i que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda al menys els 6 mesos anteriors al municipi.

La subvenció es pot sol·licitar fins al 31 de desembre de 2021.

Arxivat a: Economia, General
Ocupació- foment