Informació relativa al procediment de regularització cadastral del Ministeri d'Hisenda

25/11/2019

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha tingut coneixement que  l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) està comunicant al veïnat afectat pel procés de regularització cadastral que es va encetar l’any 2015, que procedeixin a abonar les quantitats resultants de la regularització efectuada en concepte de l’Impost de Béns Immobles (IBI).

Aquest procediment està regulat per la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i és un procés obligatori que duu a terme la Gerència Territorial de Cadastre de Barcelona en el qual hi estan afectats tots els municipis.

Aquesta actualització, que es realitza des del cadastre, pretén incorporar aquelles edificacions de nova construcció o ampliacions i modificacions que no hagin estat  comunicades.

A Santa Margarida i els Monjos el procés de regularització de 2015 va detectar 192 finques afectades, les persones propietàries de les quals van rebre la corresponent informació per fer les al·legacions pertinents. Des de l’Ajuntament es va informar també del procés i del model per dur a terme les al·legacions a través del web i de la revista local Nosaltres.

Totes les persones afectades, tant si van fer al·legacions, com si no, estan rebent aquests dies les notificacions de liquidació d’aquesta actualització cadastral.

Tot i que aquesta competència és de la Dirección General del Catastro, des de l’Ajuntament es fa saber que per qualsevol dubte o informació al respecte, les persones interessades es poden adreçar a l’oficina de Gestió Tributària, que es troba a les oficines de l’Ajuntament  i que atén els dimecres de 9 h a 14 h, o bé a l’oficina de l’ORGT de Vilafranca situada al Carrer de la Lluna, 6, o al telèfon 93 472 92 15.

Arxivat a: Economia, General, Urbanisme
Santa Margarida i els Monjos