El primer ple de la legislatura dona llum verda a l'organització de l'Ajuntament per als pròxims quatre anys

04/07/2019

El primer ple de la nova legislatura va servir per aprovar el cartipàs municipal que regirà els pròxims quatre anys i es va donar compte de la proposta d’organització de l’Ajuntament sortit de les darreres eleccions del 26 de maig. Els acords d’organització d’inici de mandat, la periodicitat dels plens i el nomenament dels càrrecs dependents del ple, juntament amb la composició de la comissió informativa general, la comissió especial de comptes i la mesa de contractació permanent, van ser aprovats amb els set vots del PSC i s’hi van afegir els de les representants de PA-CUP i JuntsxCat, mentre que aquests punts van tenir el vot en contra o l’abstenció d’ERC. En el mateix ple també es va donar compte de la constitució dels grups municipals i les assignacions per a cada grup.

L’Ajuntament va aprovar amb els vots del grup socialista el règim retributiu i de dedicació dels càrrecs electes. L’alcaldessa, Imma Ferret, percebrà 40.071,46€ bruts anuals, mentre que les dues úniques regidores amb dedicació exclusiva, Esther Marmaneu i Filo Martínez, 30.642,88€. La resta de regidors, tant de l’equip de govern com de l’oposició, obtindran 391,82€ per assistència a plens i 253,70€ per assistència a les comissions informatives, els que en formin part. Els membres de la Junta de Govern Local percebran 233,64€ per assistència.  Cal afegir que els diferents grups municipals tindran una dotació econòmica de 34,48€ mensuals per cada regidor electe i 103,42€ mensuals per cada grup polític. La despesa total en el capítol de retribucions és menor que en la legislatura anterior.

En aquest sentit, des de l’equip de govern es va assenyalar que l’augment és proporcional al que han experimentat els treballadors de l’administració local i la proposta es considera “ajustada a la realitat”, mentre que des de l’oposició es va reclamar un estudi comparatiu amb la taula retributiva d’altres municipis amb nombre d’habitants i realitat econòmica similars.

 

D’altra banda, aquesta legislatura, l’equip de govern incorporarà una persona de coordinació de les àrees de gestió i serveis a les persones, un càrrec de confiança encarregat de “lligar la part política amb la tècnica i l’assessorament d’alcaldia i les regidories”. Mentre que el grup socialista va defensar la necessitat de la creació d’aquesta figura per millorar l’organització interna l’Ajuntament, l’oposició va mostrar la seva disconformitat amb una mesura que veu del tot innecessària i desmesurada.

 

La sessió va finalitzar amb la fotografia del ple de l’Ajuntament amb l’absència dels quatre regidors d’ERC, que van declinar formar part d’aquesta primera imatge conjunta dels tretze regidors del consistori corresponent al mandat 2019-2023.

Arxivat a: General
foto grup regidors consistori 2019-2023