Accessibilitat

Accessibilitat

El web s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal.

S'ha treballat en la línia d'adaptar tot el web a les recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web (W3C) per tal d'eliminar les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la comunicació:

 • Utilització del llenguatge de marques XHTML tenint en compte la seva semàntica per tal d'ajudar als navegadors no visuals a digerir-ne el contingut.
 • Presentació basada en CSS per permetre adaptar el contingut a cadascún dels dispositius de navegació (ja sigui un navegador d'escriptori, un PDA o la impressió d'una pàgina).
 • La mida de la lletra i els colors es poden modificar amb les eines del navegador per adaptar-los a persones amb dificultats visuals.
 • Descripcions alternatives del contingut de les imatges.

 

 

Tecles d'accés ràpid

Per tal de facilitar la navegació s'ha definit una sèrie de combinacions de tecles per accedir als continguts i funcionalitats més comunes: 

 • Alt + 1: anar a la pàgina inicial. 
 • Alt + 2: saltar al contingut de la pàgina actual.
 • Alt + 4: saltar al cercador.
 • Alt + 9: anar al formulari de contacte.

Detall sobre l'ús d'accesskey amb els diferents navegadors:

 • Internet Explorer: ALT + número. Després deixa de prémer-les i fes ENTER.
 • Netscape: ALT + número.
 • Mozilla: ALT + MAJÚSCULES + número.
 • Opera: MAJÚSCULAS + ESC + número.

Programari necessari

Juntament amb els estàndards d'accessibilitat web, s'ha adoptat l'estàndard XHTML 1.0 per al marcatge del contingut i els fulls d'estil en cascada (CSS) per al disseny, i s'ha evitat utilitzar tecnologies de propietat que condicionen l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.