INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPAI ANTISTIANA

Formulari d'inscripció per a les activitats de l'espai Antiniana de la Ràpita. 

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i Cognoms *
Activitat *

Marqueu l'activitat a la que us voleu inscriure.

Curs *

Cal posar el curs actual.

Telèfon *

Cal posar el número de telèfon sense espais.

Escola *
Al·lèrgies i/o intoleràncies.

Escriu en cas que l'infant sigui al·lèrgic i/o intolerant a quelcom.

Vols que Boo t'informi de les activitats que es fan a l'Espai Antistiana? *
Drets d'imatge *

Dins de la dinàmica del Servei d'Infància, fem fotos i filmem els nens/es durant les activitats jugant, experimentant, compartint... GAUDINT; plasmem molts moments dels nens/es i vosaltres també podreu gaudir observant-los. És per això que demanem el consentiment als pares o tutors legals per fer fotografies o filmacions on apareguin els vostres fills o filles on siguin clarament identificables.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Així doncs, AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui constar en fotografies, vídeos o qualsevol tipus de material audiovisual corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extra-escolars organitzades per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i publicades a:

      - les pàgines web, xarxes socials i canals de difusió per internet que gestiona l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos o els seus organismes depenents

     -  filmacions o publicacions destinades a difusió pública no comercial  o publicacions d’àmbit educatiu.

L'Infant pot marxar sol cap a casa un cop acabi l'activitat? *

Cal marcar l'opció NO si l'infant no pot marxar sol cap a casa.