Línia especial d'ajuts econòmics a autònoms i petites empreses

ajuts econòmics  autònoms i microempreses
ajuts econòmics autònoms i microempreses

L’Ajuntament destina una partida de 20.000 euros per donar suport a microempreses i autònoms

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat en Junta de Govern la concessió directa de subvencions a autònoms, microempreses i petites empreses titulars d'establiments de comerç minorista no essencial, restauració, equipaments esportius, i activitats extraescolars per cessament o reducció d'activitat que han estat afectades per a la implantació de mesures de contenció destinades a frenar la propagació de la COVID -19. 

La mesura s’ha pres per ajudar de forma especial a aquelles empreses locals que han vist reduïts considerablement els seus ingressos i que no disposen dels recursos suficients per a fer front a la reactivació de la seva activitat.

Els ajuts es donaran en un únic pagament de 500 euros i s’atorgaran a autònoms o microempreses que duguin a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Santa Margarida i els Monjos i que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

La sol·licitud de les ajudes es pot fer del 13 de febrer al 30 d'abril. Per demanar-la caldrà emplenar el formulari que s’ha habilitat al web municipal i enviar-lo via instància, adjuntant la documentació requerida.

També s'haurà de descarregar i omplir la declaració responsable de reducció d'ingressos per obtenir la condició de beneficiari/ària i procedir al cobrament de l’ajut corresponent.

L'Ajuntament concedirà les subvencions fins que s'esgoti la partida pressupostaria prevista.

COM DEMANAR ELS AJUTS (seguiu aquests passos)

Llegiu els requeriments de les bases dels ajuts que trobareu a l'anunci de la convocatòria 

Descarregueu-vos i ompliu la instància que trobareu al peu d'aquest escrit

Descarregueu-vos i ompliu la declaració responsable de reducció d'ingressos.

Prepareu tota la documentació necessària per demanar l'ajut

Escanejeu-ho tot

Ompliu la instància genèrica que trobareu en aquest enllaç. Adjunteu tota la documentació que heu preparat i el formulari de petició de l'ajut i envieu la instància.