Línia especial d'ajuts econòmics a les famílies

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuts econòmics a les famílies

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos destina una partida de 50.000 euros per atendre situacions d’urgència de les famílies

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat una partida econòmica de 50.000 euros per a l’atorgament d’ajuts econòmics a les persones que han estat afectades per a la implantació de mesures de contenció destinades a frenar la propagació del COVID -19.

Els ajuts podran arribar a un màxim de 400 euros per família i s’atorgaran per atendre situacions d’urgència, principalment d’habitatge, necessitats bàsiques i subministraments.

La sol·licitud de les ajudes la podran fer des del proper dilluns dia 11 de maig les persones empadronades a Santa Margarida i els Monjos.

Per demanar-la caldrà emplenar els formularis que s’han habilitat al web municipal i enviar-los via instància, adjuntant un seguit de documents que acreditin la situació familiar i econòmica.

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió tècnica que tindrà en compte els barems de la unitat familiar i l’abonament es farà en un únic pagament en el termini de 15 dies hàbils a partir de l’aprovació de la concessió de la subvenció. El destí dels diners d’aquests ajuts s’haurà de justificar com a màxim als tres mesos d’haver-la rebut.

L'Ajuntament concedirà les subvencions fins que s'esgoti la partida pressupostaria prevista.

Per a les persones Si teniu dubtes sobre la tramitació podeu trucar al telèfon 93 898 02 11 (Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

COM DEMANAR ELS AJUTS (seguiu aquests passos)

Llegiu els requeriments de les bases dels ajuts que trobareu al següent enllaç

Descarregueu-vos i empleneu el formulari que trobareu al peu d'aqauest escrit

Prepareu tota la documentació necessària per demanar l'ajut

Escanejeu-ho tot

Empleneu la instància genèrica que trobareu en aquest enllaç. Adjunteu tota la documentació que heu preparat i el formulari de petició de l'ajut i envieu la instància.