Opinió dels grups municipals

Grup municipal PSC

En defensa del sistema públic de pensions

Les polítiques del PP al Govern Espanyol estan posant en perill l’actual sistema públic de pensions. Les modificacions incorporades provoquen una pèrdua de poder adquisitiu dels i les pensionistes. Des del PSC volem eliminar la incertesa a l’hora de calcular les pensions i que aquestes s’actualitzin d’acord amb l’IPC. A la vegada, apostem perquè l’actual sistema sigui sostenible augmentant els ingressos amb nous impostos a la banca i a les transaccions financeres i intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions, han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els interlocutors socials, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el nostre sistema de pensions actual i de futur. Així entenem els i les socialistes un estat del benestar just i solidari, amb un sistema públic de pensions model de cohesió i de protecció social.  www.alteucostat.info    www.facebook.com/socialistesmonjos

 www.alteucostat.info              www.facebook.com/socialistesmonjos

 Actualització: abril 2018

Grup municipal de PA-CUP

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Twitter @PACUPSMM

Facebook/pobleactiusmm

Actualització: abril 2018

Santa Margarida i els Monjos
Opinió grup PACUP abril 2018

Grup municipal d'ERC

ERC comença un estudi sobre el transit

ERC de SMiMonjos fent-se ressò dels problemes de circulació, del transport públic i del malestar veïnal, comença un estudi sobre la circulació i el transport. Carrers amb alguns trams de doble sentit i d’altres de sentit únic, amb prohibicions incomprensibles i dificultats per arribar-hi. Espais municipals d’aparcament sense asfaltar ni enllumenar, com el de Cal Barreres a l’estació. Escàs transport públic –tot de gestió privada- amb horaris que no corresponen a les necessitats reals dels veïns, ni arriben a l’estació, ni estan coordinats amb el ferrocarril. Entitats de població del municipi sense accés al transport públic,... Per ERC cal que el transport públic tingui prioritat sobre el privat, els vianants als vehicles, i és racionalitzi el transit.

Aquí “todo está atado y bien atado”. Per fer complir la legislació vigent ha calgut que organismes exteriors intervinguin. Per fer un estudi de les escombraries –contenidors, recollida, selecció, etc- han fet falta més de dos anys, l’entossudiment d’ERC i que molts veïns es queixessin. A ERC volem que això canviï. Entre tots i totes farem un ajuntament gran i millor al servei de tothom.

(Necessites javascript per veure aquest correu-e) http://smmonjos.esquerrarepublicana.cat

www.facebook.com/ERCsmonjos             

 @ERCsmonjos

 Actualització: abril 2018

Grup municipal de CIU

El grup de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no ha lliurat cap escrit d'opinió per a aquest espai ni per a la revista Nosaltres.

 

Actualització: abril 2018