Modificació de crèdit per reactivar el municipi i fer front a la despesa excepcional causada per la pandèmia

28/12/2020

El ple extraordinari que es va dur a terme el dia 21, el darrer de l’any, va servir per aprovar inicialment una modificació de crèdit al pressupost del 2020 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria i baixes de crèdit d’aplicacions pressupostàries per valor de 2.761.152,90€.

Atès que a causa de la situació sanitària els ajuntaments poden disposar dels seus romanents de tresoreria sense màxim de despesa, l’equip de govern ha volgut incorporar i suplementar crèdit ja enguany per poder fer front a la despesa corrent extraordinària que ha generat l’emergència sanitària amb l’objectiu d’aconseguir la reactivació socioeconòmica del municipi. És així com es volen impulsar noves oportunitats d’ocupació, amb 14 persones que entraran en un pla d’ocupació i quatre que formaran part de la brigada jove; executar inversions en infraestructures i serveis municipals i, en paral·lel, reconduir noves línies de subvenció a diverses entitats locals.

La modificació de crèdit del pressupost 2020, aprovada inicialment amb els vots de l’equip de govern, les abstencions d’ERC i JuntsxCat, i el vot en contra de la CUP, es tramitarà en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris. En el primer cas, bona part del crèdit se l’endú la neteja de les diferents dependències municipals, que gairebé s’ha doblat a causa de la intensificació que requereix la situació actual. Pel que fa als crèdits extraordinaris per a inversions destaquen aplicacions pressupostàries com l’eix cívic Monjos-Vilafranca, l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o la inversió en la millora de l’enllumenat públic, entre d’altres.

 

El ple també va aprovar el nomenament del jutge de pau i el seu substitut. Josep Palau repeteix en el càrrec i tindrà com a substitut Arturo Soares. A l’ordre del dia també hi constava la proposta d’acord presentada per la CUP sobre la millora de l’accés al cementiri i la proposta de resolució que el mateix grup va presentar per analitzar la seguretat urbana amb perspectiva de gènere. Totes dues propostes es van aprovar per unanimitat.

 

Arxivat a: General
ple 21-12-20