La redacció del nou Pla Local d’Habitatge obté el consens municipal i s’obrirà a la participació ciutadana

15/07/2020

El ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va aprovar per unanimitat la redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge que permetrà definir els objectius, els programes i estratègies d’actuació en aquest àmbit els 6 anys de vigència que marca la llei.

La redacció del Pla preveu la implicació de tots els grups municipals, les entitats del tercer sector i totes les persones que hi mostrin interès, de manera que s’obre a un procés de participació tant interna com ciutadana. En paral·lel, es crearà una Taula municipal d’habitatge formada per l’alcaldessa, els portaveus dels grups municipals, la regidora d’Habitatge i Obres i l’arquitecta municipal. L’Ajuntament impulsa aquesta redacció davant la necessitat de redactar un nou Pla que té com a antecedent l’aprovat l’any 2011, vigent fins el 2014.

 

Durant el ple, també es va aprovar el calendari de dies festius per al 2021, que seran l’1 d’abril i 20 de juliol per als Monjos, i l’1 d’abril i 2 d’agost per al poble de la Ràpita.

 

Amb els vots favorables de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició, es va aprovar una modificació de crèdit al pressupost general del 2020 finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals per valor de 59.000€.

 

També es va donar compte de l’estat d’execució del pressupost durant el primer trimestre del 2020, que revela que l’Ajuntament compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

 

Amb el torn de precs i preguntes va finalitzar una sessió plenària que tornava a ser presencial, però sense públic, després que les tres darreres s’hagin fet de manera telemàtica a causa de l’emergència sanitària causada pel Covid_19.

Arxivat a: General
ple juliol 20