Les ordenances fiscals per al 2020 s'aproven amb més bonificacions i pocs increments

05/11/2019

El ple ordinari del mes de novembre va servir per aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals vàlides per al 2020, que van tirar endavant amb el vot favorable dels set regidors de l’equip de govern, mentre que els grups de l’oposició s’hi van mostrar en contra.

Un dels aspectes més rellevants de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020 és la congelació dels impostos relacionats amb béns immobles, vehicles, obres i construccions, el preu de subministrament d’aigua i l’impost de plusvàlua.

En el cas de l’IBI, s’oferiran bonificacions del 50% per a famílies nombroses, segons la renda, i una bonificació del 95% als propietaris que prestin habitatges per a lloguer social. Pel que fa a l’impost sobre els vehicles, es bonificarà amb un 75% els de 0 emissions i amb un 50% els eco. Així mateix, s’elimina la bonificació a vehicles de més de 25 anys d’antiguitat. Quant a l’impost d’obres i construccions, les bonificacions seran del 95% per a instal·lacions en habitatges per recàrrega de vehicles elèctrics i d’un 90% per a obres d’adaptació, accessibilitat i supressió de barreres.

D’altra banda, augmenta l’IAE, però es bonifica d’un 20% a empreses que apostin per les energies renovables. I, finalment, després de set anys, augmenta d’un 3,5% la taxa de residus, fet que es tradueix en un increment de 5€ anuals per habitatge, tot i que es mantenen les bonificacions segons la renda.

En la mateixa sessió també es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les tarifes de subministrament de l’aigua a causa del canvi normatiu en la llei de contractació del sector públic, un canvi que no afecta, però, al preu de l’aigua.

Altres punts que es van aprovar van ser la rectificació de l’inventari municipal corresponent al 2018; la delegació a la Junta de Govern Local de la competència sancionadora per infraccions greus o molt greus pel que fa a la tinença de gossos potencialment perillosos; les bases de subvenció per a la socialització i reutilització de llibres escolars i material didàctic per al curs 2019-2020, i la sol·licitud de bonificació del 95% de l’ICIO per reparar la façana de la seu del CCRR.

El punt sobre les bases per a l’atorgament de subvencions per participar a la rua de Carnaval es va retirar del ple per acabar d’ajustar-ne els criteris.

Arxivat a: General
ple 4-11-19