L’Ajuntament refarà el procediment per a l’aprovació del POUM

11/07/2017

L’Ajuntament ha tingut coneixement que el Tribunal Suprem ha resolt el recurs de Cassació que va interposar la Generalitat de Catalunya davant la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

La sentencia, d’octubre de 2015, fallava contra la Comissió d’Urbanisme i declarava la nul·litat del Pla d’Ordenació Urbanística de Santa Margarida i els Monjos a partir de l’acta d’aprovació provisional del document.

La sentència del TSJC afirmava que s’havia vulnerat el dret d’autonomia local perquè s’havien inclòs al text definitiu unes prescripcions fetes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el seu acord de 30 de setembre de 2010 i considerava que en el moment d’aprovació provisional no s’havien incorporat tots els informes que eren preceptius; informes que sí es varen incorporar posteriorment seguint les indicacions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Els serveis jurídics de la Generalitat van fer recurs de cassació. L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no es va personar com a part en aquest recurs, ja que es tractava d’un contenciós contra la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i no contra l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

El divendres 7 de juliol es va notificar oficialment a l’Ajuntament la resolució del recurs de cassació, cosa que demana que, en compliment de sentència, es procedeixi a reiniciar el tràmit des de l’aprovació provisional del POUM, amb la incorporació dels informes preceptius previstos a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 30 de setembre de 2010.

Tal i com ha indicat el Departament d’Urbanisme a l’Ajuntament ara s’ha procedit a la suspensió de llicències, que va aprovar ahir el plenari municipal,  i a refer el tràmit des de l’aprovació inicial.

L’Ajuntament espera que en els propers mesos es pugui fer l’aprovació provisional perquè la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’aprovi definitivament.

Arxivat a: General, Via Pública, Urbanisme
Santa Margarida i els Monjos