Alerta sequera

Santa Margarida i els Monjos
Situació d'excepcionalitat per sequera

Santa Margarida i els Monjos es troba situació d'excepcionalitat per sequera donat que les reserves d'aigua a Catalunya es troben en un estat molt preocupant. 

Cal que totes les persones en siguem conscients i posem de la nostra part per estalviar el màxim d'aigua possible.

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

PISCINES - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a: · El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. · En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants. · Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

REG - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte: · Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. · El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local. · La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà · Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. · Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a: · Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. · Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

FONTS ORNAMENTALS · Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

GRANGES L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Què puc fer per estalviar aigua?

  • Dutxa’t en comptes de banyar-te.
  • Recull l’aigua que deixes córrer mentre esperes que surti calenta i fes-la servir després.
  • Tanca l'aixeta mentre rentes els plats, t'afaites o t’ensabones.
  • Utilitza rentaplats i rentadora només quan estiguin plens.
  • Cada cop que buides la cisterna de vàter llences entre 7 i 26 litres d'aigua
  • Instal·la un reductor de capacitat per a les cisternes i airejadors a les aixetes
  • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Des de l'ajuntament també s'han incrementat les mesures de reducció del consum d'aigua.

 

Podeu consultar totes les restriccions i més informació sobre l'estat d'excepcionalitat al portal de la sequera  de la Generalitat de Catalunya.