Eleccions locals

ELECCIONS LOCALS 28 DE MAIG 2023

SOL·LICITUD DE VOT PER A ESTRANGERS

Ciutadans estrangers comunitaris

1. Bando

Ciutadans estrangers amb acord internacional

1. Bando

2. Informació general

3. Model de sol·licitud

 

 

Eleccions locals 28 de maig 2023
Eleccions locals 28 de maig 2023