Grups de treball

Amb motiu de la pandèmia per COVID-19, els grups municipals de l'Ajuntament de Santa MArgarida i els Monjos han establert trobades que permetin estudiar i debatre mesures per millorar la situació socioeconòmcia derivada de la crisi sanitària.

Tot seguit es poden consultar les actes d'aquestes reunions.