Subvencions per a entitats 2019

Informació relativa a la concessió de subvencions per a entitats de Santa Margarida i els Monjos 2019

Període de sol·licituds: fins al 30 d'abril de 2019

Termini de justificació: fins al 31 de gener de 2020

 

Avís important de tramitació

Davant la necessitat, cada cop més evident, de que les Entitats de tot tipus disposin del Certificat Digital per poder presentar declaracions davant Hisenda, i entenent que la certificació digital és un recurs que cada cop més s’anirà imposant per a qualsevol  tipus de gestió davant les administracions públiques, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posa a disposició de les entitats un manual/tutorial recopilatori elaborat amb informacions de diversos organismes públics, on s'indiquen les passes a seguir per obtenir de l’autoritat de certificació competent (en aquest cas, la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) el corresponent Certificat Digital de representant d’Entitat, amb el qual es poden efectuar les operacions corresponents amb Hisenda.

Aquest és un model necessari, donat que determinats models de declaració (especialment el 347, d’operacions amb tercers) només s’admeten en format electrònic.

El  lliurament de la documentació (fins i tot la petició per aquelles entitats que hagin de demanar bestreta de la subvenció) caldrà que es faci mitjançant  instància genèrica, adjuntant la documentació corresponent, degudament emplenada.