Educació infantil – 0-3 anys (llars d’infants)

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2020-2021. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre infants a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Degut a la situació derivada de la COVID-19 les llars de Santa Margarida i els Monjos no han pogut dur a terme les habituals jornades de portes obertes, per la qual cosa han editat un vídeo sobre les seves instal·lacions. El podeu consultar al següent enllaç. També us convidem a conèixer el Pla Educatiu de les llars d'Infants de Santa Margarida i els Monjos

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

Del 13 al 22 de maig

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Per fer la preinscripció telemàtica cal emplenar la sol·licitud següent I enviar-la en Pdf o fotografia al correu de la Llar d’Infants (Necessites javascript per veure aquest correu-e) junt amb la següent documentació:

 • D.N.I dels pares
 • Pàgina del llibre de família on surt l’infant (en el cas que no es disposi del llibre de família, per la suspensió de tràmits administratius degut a l’estat d’alarma, es podrà presentar la partida de naixement de l’infant).
 • Si els pares o tutors reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania. (Si s’escau)
 • Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa quan s’al·lega lloc de treball. (Si s’escau)
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans, pares o tutors. (Si s’escau)
 • Família nombrosa o família monoparental. (Si s’escau)

Des de la Llar d’Infants us respondran al correu donant conformitat a la vostra sol·licitud de preinscripció.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el formulari emplenat i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

 

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Del 19 al 22 de maig (amb cita prèvia que es pot demanar des del dia 13)

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant l'eina corporativa o per telèfon.

Les llars Xiroi de Santa Margarida i els Monjos gestionaran les cites a través del telèfon i correu següents. 

 • Llars d’infants Xiroi
 • Petició de cita prèvia del 13 al 22 de maig de 9 h a 13 h
 • Tel. 93 898 08 27
 • Correu: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) o bé (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Haureu de portar:

 • Formulari de sol·licitud emplenat i una fotocòpia del D.N.I dels pares i de la pàgina del Llibre de família on surt l’infant. En el cas que no es disposi del llibre de família, per la suspensió de tràmits administratius degut a l’estat d’alarma, es podrà presentar la partida de naixement.
 • Si els pares o tutors reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania. (Si s’escau)
 • Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa quan s’al·lega lloc de treball. (Si s’escau)
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans, pares o tutors. (Si s’escau)
 • Família nombrosa o família monoparental. (Si s’escau) 

En aquests casos s’hauran de seguir els protocols de seguretat i higiene estipulats.

Respectar la distància de seguretat de 2m., portar guants i mascareta i a ser possible un bolígraf personal.

MÉS INFORMACIÓ:

 http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?moda=1

 

Per confirmar que voleu la plaça pel vostre fill/a a la Llar d’Infants haureu de fer la matrícula.

Període de matriculació   

Del 17 al 23 de juny