Cursos de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Curs de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any 2021 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyament equivalent que permeti l'accés directe a aquests cicles formatius.

Aquest curs està destinat a aquelles persones que no tenen la titulació per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà (com ara persones que no han assolit l’ESO o en el seu moment els estudis de, EGB, BUP...)

Curs de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any 2021 i no posseir cap titulació (no tenir el Batxillerat i/o el títol de tècnic) o ensenyament equivalent que permeti l'accés directe a aquests cicles formatius.

 

Formació de l’Escola d’adults:

Formació instrumental cultura general, ortografia, càlcul matemàtic, lectura, informàtica bàsica.

Idiomes: anglès nivell bàsic conversa, alemany nivell inicial.

 Aprenentatge del català i del castellà

Inscripció a tots els cursos de l’ Escola d’ Adults (excepte PFI): de l’ 1 al 15 juliol

Dimarts, dimecres, dijous i divendres matí : de 10 h a 13 h

Dilluns i dimecres tarda 16h a 18 h