Fira de la Transhumància 2018

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

TÍTOL DE LA PARADA *

Indiqueu el mateix que posareu en la tramesa de la documentació complementària per correu electrònic

NOM DE LA PERSONA REPRESENTANT *
COGNOMS DE LA PERSONA REPRESENTANT *
DNI DE LA PERSONA REPRESENTANT *
Escriu-lo sense punts ni guions.
TELÈFON DE CONTACTE ( Telèfon mòbil) *
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC *
ADREÇA *

Nom del carrer i  número.

POBLACIÓ *
CODI POSTAL *
XARXES SOCIALS O ALTRES
TIPUS DE PRODUCTE A VENDRE *

Especificar tots els productes que es preveu portar a la Fira. Si es comprova que el gènere a vendre no es correspon amb aquestes condicions, es pot fer arribar a desmuntar la parada.

METRES LINEALS FRONTALS DE PARADA *

En cas que alguna parada, de forma excepcional sol·liciti el requeriment d’un major espai, la petició serà estudiada per part de l’organització

IBAN (compte bancari) *

Per emplenar aquest camp heu d'anar posant els númeors del vostre IBAN a partir de la segona línia i quan ja no us permeti continuar escrivint, continuar a la tercera i successives .

Format: ES-xx-xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx
ES NECESSARI ENVIAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ *

"L'organització NO VALORARÀ la seva petició fins que no tingui la documentació següent:

DNI o CIF

Carnet d'artesà

Fotografies de la parada i/o producte

Adjuntar o enviar a l'adreça electrònica (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Indiqueu en el correu el mateix títol de parada i nom del titular que heu inscrit en aquest formulari.

La mida màxima permesa és de 10 MB
EXPOSO QUE: *

"En coneixement de les condicions de la Fira de la Tranhumància 2018 que es celebrarà el proper dia 21 d'octubre a Santa Margarida i els Monjos, SOL·LICITO: L’autorització per posar una parada per a la venda, degustació i exposició dels productes anteriorment anomenats en aquesta sol·licitud. DECLARO: Que en cas d’absència d’alguna documentació anterior o d’assegurança assumeixo la responsabilitat civil per danys a tercers en la fira 2018"

DRETS D'IMATGE *

Us demanem el vostre consentiment per poder prendre imatges de les activitats durant la Fira, en les que hi pogueu aparèixer, i que aquestes puguin ser utilitzades per la difusió futura de les activitats de l'Ajuntament a través de les xarxes socials i/o mitjans de comunicació.

*IMPORTANT *

Recordeu que per formalitzar del tot la inscripció cal que feu l'ingrés de 3.25€ per metre lineal i de 30 euros de fiança al compte corrent ES08.0081.1613.1200.0104.2309 de Banc de Sabadell, i enviar el comprovant de pagament a l'adreça de correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e)